Princiep

Audioceutical Autohypnose

Vandaag de dag ontkent niemand het bestaan van het onderbewustzijn, de zwarte doos die heel ons leven registreert. Iedereen heeft al ondervonden hoe zeer muziek onze emoties kan beïnvloeden en onze gemoedstoestand kan veranderen.

 

Overigens zijn de gevoelshersenen, die alle automatische functies van onze organen regelen (hartritme, sappenafscheiding, peristaltische bewegingen van de ingewanden, diameter van de bloedvaten, erectie …), nauw verbonden met deze organen, via de zenuwbanen en de lymfebanen. Als een persoon gestresseerd is, zullen die nerveuze spanningen zich, naargelang het profiel van die persoon, af en toe uiten in een of ander orgaan en de gewone werking ervan verstoren. De ontspanning en de suggestie die de Audioceuticals® toepassen zorgen zo voor een regeling van deze nerveuze spanningen, en dit bij u thuis. De Audioceuticals vormen dus een complementaire oplossing naast medicatie of persoonlijke psychologische hulp. Onze ervaring in ziekenhuizen en op medisch vlak in aanmerking genomen, die al meer dan 10 jaar bedraagt, en de belangrijke relaxerende effecten die we bekwamen zowel bij lokale anesthesie als in de zaal waar verdoofden bijkomen of in het slaaplaboratorium, beschouwen wij deze opnames als heuse "audiopillen" (met tekst en met muziek).

Het onderbewustzijn bereiken via Meta-Relaxatie®

Het herhaaldelijk beluisteren van speciaal gecodeerde boodschappen die gericht zijn op het onderbewustzijn heeft een diepgaande invloed op het menselijk gedrag. Het bewijs hiervan is de soms onverwachte invloed van de reclamespotjes op ons gedrag. De onrechtstreekse suggestie die gebruikt wordt in deze opname is momenteel zeer zeker de beste methode om beroep te doen op deze krachtige onbewuste bronnen. We kunnen die namelijk aanwenden om een gedrag te veranderen dat we zelf als nefast beschouwen. Deze methode zorgt ervoor dat u een gericht gedrag ontwikkelt, zonder dat u zelf inspanningen moet leveren. (zie thema).

Wat is onrechtstreekse suggestie?


Dr. Milton H. Erickson
 

Deze techniek is gebaseerd op het baanbrekende werk van dokter Milton H. Erickson. Het is een zeer aangename, flexibele en indirecte techniek die gebruik maakt van standaardsuggesties. Op het einde van zijn leven wijdde dokter Erickson het merendeel van zijn tijd aan het trainen van therapeuten in zijn tuin. Hij deed dit door verhalen te vertellen en in te werken op zijn studenten terwijl zij zijn techniek bestudeerden. Door intuïtief te werken kon hij de hele groep een effectieve theorie bieden. Zijn eigen dochter Carol, eveneens psychologe, heeft auditieve opnames uitgewerkt volgens de traditie van haar vader Erickson. "Mijn vader vertelde dezelfde verhalen steeds opnieuw. Hij gebruikte metaforen in een zeer brede zin. Zo boden zij een geheel aan positieve keuzes, zodat een grote groep verschillende personen er kon op terugvallen, elk in functie van hun eigen individualiteit. Hij bood iets universeels aan en meerdere personen ervoeren de boodschap alsof die voor hen persoonlijk bestemd was... "
(Carol Erickson – interview uit de Magical Blend 07/ 1991)

Inductie en suggestie


M. François - BSB Studio
 

In onze opnames worden verschillende middelen gebruikt om een toestand van verlaagde aandacht te creëren, zoals bijvoorbeeld: metaforen, evocaties, geluidseffecten, binair geklop, specifieke geluidssimulaties, lichtgevende simulaties op verschillende frequenties. Ze maken in ontvankelijkheidstoestand een radicale inductie mogelijk. Vervolgens, in deze bijzondere toestand van zwevende aandacht, krijgt de persoon vlotter toegang tot zijn onderbewustzijn. Daarom zal de therapeut het essentiële van de boodschap overbrengen door middel van verhalen, sprookjes, legendes, verhalen over andere therapieën, verhalen over het dagelijks leven… Het materiaal is vanzelfsprekend gekozen omwille van het vermogen om bepaalde beelden voor de geest te halen. Dit gebeurt allemaal door de Ericksons techniek waarbij verwarring gecreëerd wordt om op die manier de bewuste weerstand tegen de transformatiesuggesties te overtreffen.

Meerdere stemmen


Linda Grijp - Speaker

Filip Van Elsue - Speaker


Tijdens de opnames worden op nauwkeurig bepaalde momenten simultaan twee verhalen verteld. Deze methode helpt ervoor zorgen dat de bewuste geest die kritisch en analytisch is, zich niet gaat fixeren op de hoorbare suggesties (niet onderbewust). Over het algemeen haakt het bewustzijn af en heeft het geen aandacht meer voor de twee verhalen. Bovendien wordt de techniek van de metafoor gebruikt om elke poging van het bewuste om te luisteren of een verband te leggen met het op te lossen probleem, uit te schakelen. Onderzoek wees uit dat de taal van het onbewuste metaforisch is.

 
   

Copyright ©2022 Psychomed.com® | Contact Us: info@psychomed.com