FAQ

Vaak gestelde vragen

1. Wat is de definitie van een audioceutical®?
2. Zijn audioceuticals® echte geneesmiddelen?
3. Bestaan er audioceuticals® voor alle aandoeningen?
4. Hoe wordt een audioceutical® toegediend?
5. Waaruit bestaan de prikkels die in de audioceuticals® verwerkt zijn?
6. Hoe werken de audioceuticals®?
7. Hoe moet men de audioceuticals® gebruiken?
8. Zijn audioceuticals® duur?
9. Kan een audioceutical® gekopieerd worden?
10. Zijn de audioceuticals® een ernstig product?
11. Waarom nestelt stress zich bij sommige personen in bepaalde organen en bij andere niet?
12. Is stress altijd negatief?
13. Zijn er andere oplossingen voor negatieve stress naast de audioceuticals®?
14. Voor welke stoornissen bestaan er al audioceuticals®?

1. Wat is de definitie van een audioceutical®?
Een audioceutical® is een stereo-opname met therapeutische eigenschappen die gebruik maakt van diverse psycho-akoestische technologieën. De opname bestaat altijd uit meerdere stemmen, geluidsstimuli, visuele prikkels, geluid en muziek. Meestal wordt een audioceutical® aangeboden op compact disk of audio-DVD. De teksten van de boodschappen werden opgesteld door artsen en specialisten in de psychosomatiek.

2. Zijn audioceuticals® echte geneesmiddelen?
Nee, een audioceutical® is een aanvulling op geneesmiddelen. Het is een psychologische oplossing voor een stressgebonden aandoening terwijl een geneesmiddel een fysiologische oplossing is. Het geneesmiddel heeft als actieve werkstof een substantie die toegediend moet worden, bij het geneesmiddel zijn dat geluids- en lichtprikkels. De toediening gebeurt auditief. Sommige audioceuticals® hebben evenwel een even krachtige uitwerking als bepaalde geneesmiddelen. Het bewijs daarvan is het feit dat audioceuticals® volledig de intraveneuze toediening van verdovingsmiddelen en pijnstillers vervangen tijdens locoregionale operaties. Voor gebruik buiten het ziekenhuis, dus zonder toezicht of omkadering maar als preventieve thuismedicatie raden wij evenwel aan om het audioceutical® ALTIJD te gebruiken als AANVULLING op de medische behandeling. Een audioceutical® vervangt nooit een geneesmiddel of een psychotherapeutische behandeling maar is steeds een aanvulling. Het audioceutical® is een psychologische thuishulp.

3. Bestaan er audioceuticals® voor alle aandoeningen?
Nee, alleen voor stressgebonden problemen.

4. Hoe wordt een audioceutical® toegediend?
Het is noodzakelijk een stereokoptelefoon te gebruiken; sommige prikkels worden immers alleen in het rechter of linker oor geleverd en deze geluidseffecten dragen bij tot het loslaten, een toestand die onontbeerlijk is om het onderbewustzijn optimaal te bereiken. Maar als men het audioceutical® beluistert op een normale Hifi-keten zonder stereokoptelefoon zal er toch een ontspannend effect optreden. Het effect op het vlak van de suggesties zal wel beperkt blijven vermits de persoon niet in stereo luistert en de signalen die naar links of rechts verstuurd worden tegelijkertijd in beide oren opgevangen zullen worden.

5. Waaruit bestaan de prikkels die in de audioceuticals® verwerkt zijn?
De geluidsprikkels bestaan uit kalmerende stemmen, begeleide relaxatie van het sofronische type, suggesties aan het onderbewustzijn, aangename natuurgeluiden, zachte achtergrondmuziek en repetitieve geluidsstimuli op bepaalde frequenties die het hersenritme kunnen vertragen (van 5 tot 10 hertz of cycli/seconde). Het geluidsgedeelte wordt aangevuld door lichtprikkels die zorgen voor een toestand van relaxatie, d.w.z. een toestand van optimale ontvankelijkheid. Om deze lichtprikkels te kunnen ontvangen, moet men zich een bril met elektroluminescentiediodes aanschaffen en een elektronische decoder die op de Diskman worden aangesloten en zo deze sequenties van visuele stimuli kunnen afleveren.

6. Hoe werken de audioceuticals®?
De emotionele hersenen zijn via het autonome zenuwstelsel met het hele lichaam verbonden. Van zodra het menselijk lichaam aan stress onderworpen wordt, en in het bijzonder aan emotionele stress, is het vooral het autonome zenuwstelsel dat daaronder lijdt. Dat heeft onmiddellijke gevolgen voor de werking van alle organen van het lichaam. Wanneer de stress chronisch wordt, kunnen daaruit verstoringen ontstaan in deze organen (abnormale verhoging van de maagsecretie, hartritmestoornissen, spastisch colon, hormonale storingen, seksuele stoornissen, ademhalingsproblemen, spanningshoofdpijn, moeizaam inslapen en in het algemeen een pre-depressieve toestand). Door thuis regelmatig een audioceutical® te gebruiken, verhoogt men zijn kansen om stressgebonden stoornissen te voorkomen. Voor gebruik moet men evenwel de behandelende arts raadplegen om het audioceutical® toe te dienen in het kader van een globale medische behandeling en dus nooit afzonderlijk. Zo kan men fouten en mislukkingen, zoals bij “zelfmedicatie”, vermijden.

7. Hoe moet men de audioceuticals® gebruiken?
Er bestaat een zeer nauwkeurige gebruiksaanwijzing. De luistervoorwaarden moeten absoluut nageleefd worden, anders kan het globale effect van het audioceutical® teniet worden gedaan: luister alleen en wanneer u niet gestoord kan worden, gebruik het audioceutical® regelmatig tijdens uw middagdutje of voor het inslapen ’s avonds, herhaal de beluistering zoals aangegeven staat in het begeleidende boekje bij het audioceutical® om tot een conditionering van de ontspanning te komen.

8. Zijn audioceuticals® duur?
Nee, een audioceutical® kost 29,- EUR incl. BTW. Het kan jarenlang en door meerdere personen uit het gezin gebruikt worden. Het verslijt niet en kan dus nagenoeg eindeloos hergebruikt worden.

9. Kan een audioceutical® gekopieerd worden?
De auteursrechten verbieden het om kopieën te maken en deze aan andere personen te verspreiden. Kopiëren valt onder de wet op de auteursrechten. Maar voor strikt persoonlijk gebruik is het toegelaten het origineel te bewaren en een kopie te gebruiken. Een compact disk kan door de jaren heen aan lichte slijtage onderhevig zijn. Opgelet: het codesysteem dat de lichtprikkels genereert kan niet gekopieerd worden naar een MP3-bestand of via een ander systeem van digitale compressie. Alleen een integrale digitale kopie bevat alle gecodeerde gegevens.

10. Zijn de audioceuticals® een ernstig product?
Ja, ze werden immers ontwikkeld door professionals uit de gezondheidszorg (gespecialiseerde artsen, kinesitherapeuten, psychologen, enz.). Bovendien werd de technologie van elk audioceutical® op voorhand gedurende meer dan tien jaar in een ziekenhuis getest. De geboekte resultaten maken het mogelijk een bepaalde doeltreffendheid te garanderen. De graad van doeltreffendheid hangt evenwel af van het individu zelf en de aangetroffen problemen. De audioceuticals® werden in de volgende ziekenhuisafdelingen getest: slaaplaboratorium, prenatale afdeling, postoperatieve verkoeverkamer, locoregionale anesthesie, preventieve geneeskunde, tandartspraktijk.

11. Waarom nestelt stress zich bij sommige personen in bepaalde organen en bij andere niet?
Sommige mensen hebben nu eenmaal zwaktes in bepaalde organen, anderen hebben ze dan weer in andere organen. Er bestaan ook stoornissen die verband houden met bepaalde psychologische profielen.

12. Is stress altijd negatief?
Nee, acute stress is zelfs positief en wekt bij het individu een dynamische reactie op. Het is de aanhoudende stress, de stress waarbij geen reactie of oplossing mogelijk is bij het individu, de zogenaamde “chronische stress”, die in het organisme tot uiting komt.

13. Zijn er andere oplossingen voor negatieve stress naast de audioceuticals®?
Er bestaan eerst en vooral nog geen audioceuticals® voor alle stressgebonden aandoeningen. Anderzijds bestaan er wel tal van andere middelen om negatieve stress te bestrijden: sportactiviteiten, een gezonde voeding, voedingssupplementen, yoga, relaxatie, enz.

14. Voor welke stoornissen bestaan er al audioceuticals®?
Algemene depressieve toestand, neiging tot boulimie, slaapstoornissen, algemene stress, spanningshoofdpijn, roken, alcohol, andere drugs, hartbeklemming, hartkloppingen, angst, psychogene hyperventilatie, astma, seksuele stoornissen (erectieproblemen, voorbijgaande frigiditeit, enz.), stress bij de bevalling.

 
   

Copyright ©2022 Psychomed.com® | Contact Us: info@psychomed.com