Presentatie

Wat is Meta-Relaxatie Autohypnose?

Met zachte muziek op de achtergrond begeleiden verschillende stemmen u naar een toestand van diepe ontspanning, op de grens met de slaap. Nu eens in uw linkeroor, dan weer in uw rechter, soms terzelfder tijd, hoort u symbolische verhalen, vaak onderhoudend en kalmerend. Ze zijn rechtstreeks op uw onderbewustzijn gericht dat deze berichten opvangt terwijl uw aandacht rust.

Deze disk is gebaseerd op de suggestietechnieken van Dr. Milton Erickson en is het resultaat van vijftien jaar research op het vlak van de psycho-akoestiek en de psychosomatische geneeskunde. Hij wordt bovendien gebruikt in talrijke ziekenhuizen in België en Frankrijk: slaaplaboratoria, verkoeverkamer, plaatselijke anesthesie, preventieve geneeskunde, enz.

Opmerking: deze disk bevat visuele "alpha"-impulsen die gedecodeerd kunnen worden met een klein toestel (optie), uitgerust met een LED-bril. Dat breidt op doeltreffende wijze uw ontvankelijkheid uit.

De Audioceuticals® zijn in geen geval ontworpen om een aangewezen medische of psychologische behandeling te vervangen maar om de behandeling te vervolledigen en thuis onpersoonlijke psychologische hulp te bieden. De Audioceuticals® zijn in elke apotheek verkrijgbaar.

 
   

Copyright ©2022 Psychomed.com® | Contact Us: info@psychomed.com